dr Kamil Szmid - partner, adwokat

Dr Kamil Szmid

Dziedziny prawa: prawo handlowe i gospodarcze, nieruchomości, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo antymonopolowe, prawo cywilne procesowe, arbitrażKamil Szmid wykonuje zawód adwokata od 2012 r. Od 2016 r. sprawuje mandat Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.  Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania sekcji praktyków prawa w ramach izb adwokackich. Od 2016 r. pełni funkcję koordynatora programu sekcji tematycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie (łącznie 22 sekcje) oraz równocześnie pełnomocnika Naczelnej Rady Adwokackiej ds. sekcji tematycznych. Od 2016 r. kieruje pracami Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie jako jej Przewodniczący. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, wykładowca oraz egzaminator z zakresu prawa gospodarczego na egzaminie adwokackim (od 2017 r.). Wiceprzewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2016 r. pełni także funkcję Sekretarza Prawniczego w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu przy tym Instytucie.

Kamil Szmid jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem (summa cum laude) oraz absolwentem studiów doktoranckich z zakresu prawa gospodarczego prywatnego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na WPiA UJ. W 2012 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Natura spółki akcyjnej jako wyznacznik stosowania zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim”, pod kierunkiem prof. dr hab. A. Szumańskiego. Odbył liczne studia i staże naukowe w renomowanych zagranicznych ośrodkach: w ramach programu stypendialnego Sokrates Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii z zakresu prawa europejskiego (2005); w ramach wymiany międzynarodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cornell  (Ithaca, NY, 2005),  gdzie otrzymał dwie nagrody: CALI Excellence for the Future Award za najlepszy wynik z egzaminu z prawa spółek (Business Organization) oraz Henry G. Henn Memorial Prize – roczną nagrodę dla studenta z najlepszy wynikiem z przedmiotu Corporations na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cornell; w ramach stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant promotorski) w Instytucie Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego w Hamburgu pod kierunkiem prof. K. Hopta (2010) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Yale (New Haven, CT, 2011) pod kierunkiem prof. H. Hansmanna. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego w ramach wspólnego programu WPiA UJ oraz The Catholic University of America, Washington D.C.

Przed założeniem KML Legal, doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodącej kancelarii międzynarodowej, kancelarii krakowskiej oraz w ramach praktyki indywidualnej. W latach 2005-2009, współpracował z kancelarią prawną Baker&McKenzie w Warszawie, zaś w latach 2010-2012 z kancelarią prawną Góralczyk, Rychlicki, Boroń w Krakowie. Posiada bardzo szerokie doświadczenie zawodowe, związane z  prawem gospodarczym i handlowym, spółek, papierów wartościowych oraz nieruchomości, w tym kompleksowej realizacji procesów inwestycyjnych, a także w zakresie sporów sądowych, sądowoadministracyjnych i arbitrażu handlowego.  Świadczy usługi dla branży FMCG w zakresie umów dystrybucyjnych, o pośrednictwo handlowe, umów kolportażu prasy oraz obsługi sieci własnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zwalczania nieuczciwej konkurencji, praktyk ograniczających konkurencję czy wykorzystywania przewagi kontraktowej, a także zamówień publicznych. Posiada rozległe doświadczenie zawodowe w negocjacjach handlowych z wiodącymi wydawcami i domami medialnymi (m.in. Wydawnictwo Bauer, Edipresse, Polskapresse, Ringier Axel Springer, Agora, Egmont, Marquard Media, Hachette). Doradzał w szeregu przedsięwzięciach deweloperskich, budowalnych i infrastrukturalnych na wszystkich etapach tego rodzaju transakcji; był zaangażowany w realizację wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-rozrywkowo-biurowego, leżącego w centrum Warszawy, o wartości 500 mln EUR. Brał udział w przygotowaniu i negocjowaniu umów najmu dotyczących powierzchni magazynowych, biurowych i handlowych na terenie całej Polski oraz transakcjach typu sale and lease-back. Występuje jako pełnomocnik przed sądami polubownymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim, posługuje się językiem włoskim.

Tel.: +48 (22) 538 91 22                   Fax: +48 (22) 538 92 22                    Kom.: +48 607 461 811

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Małgorzata Sander - partner, radca prawny

Małgorzata Sander

Dziedziny prawa: zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo antymonopolowe, prawo pracy, dobra osobiste, prawo cywilne procesowe, arbitrażW KML Legal Małgorzata Sander prowadzi praktyką prawa ochrony konkurencji oraz prawa pracy, a także prowadzi sprawy z zakresu sporów gospodarczych, arbitrażu handlowego, ochrony dóbr osobistych. Występuje przed sądami powszechnymi, w tym także w sprawach karnych jako pełnomocnik oskarżyciela. Zastępuje Klientów w sprawach arbitrażowych na etapie postępowania przed sądem polubownym, a także postępowania postarbitrażowego. Od 2017 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Z powodzeniem brała udział w wielu projektach due – diligence nieruchomości (w tym pod farmy wiatrowe) oraz spółek (m.in. z branży dystrybucyjnej, budownictwa, FMCG, logistycznej), a także  udzielała wsparcia w zakresie procedur administracyjnych inwestora na etapie przedbudowlanym dla jednej z sieci supermarketów. Sporządzała opinie prawne z zakresu prawa pracy, w tym dla spółek z branży  dystrybucyjnej oraz energetycznej, a także doradztwa i pomocy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców spoza UE na terenie Polski na rzecz oddziału jednej z globalnych firm motoryzacyjnych. Poprzednio, jej kariera rozwijała się w warszawskim biurze kancelarii międzynarodowej (Squire Sanders).

Jest autorką publikacji prasowych na temat instytucji prawa prywatnego.

Małgorzata Sander jest absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego, organizowaną przez The Catholic University of America Washington D.C. oraz Uniwersytet Jagielloński. Wykonuje zawód radcy prawnego od 2012 r., od 2017 r. jest wpisana także na listę adwokatów.

Mówi biegle w języku angielskim.

Tel.: +48 (22) 538 91 22                   Fax: +48 (22) 538 92 22                   Kom.: +48 609 688 187

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Maciej Marek Kamiński - adwokat

Maciej Marek Kamiński

Dziedziny prawa: prawo rodzinne, rozwody, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku, postępowania sądowe w sprawach cywilnych i rodzinnych, dobra osobiste, postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi, obrony w sprawach karnychMaciej Marek Kamiński wykonuje zawód adwokata od 2013 r., jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Z kancelarią KML Legal związany od 2017 r. Wykładowca aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji ds. Sekcji Tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Były Przewodniczący, a obecnie członek, Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Były członek Komisji Integracji Środowisk Prawniczych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Dwukrotnie (2015 i 2017) sekretarz w Prezydium Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Sekcji Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Maciej Marek Kamiński w kancelarii KML Legal kieruje Praktyką Prawa Rodzinnego a także prowadzi sprawy z zakresu sporów z szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz rodzinnego. Prowadzi przed sądami powszechnymi liczne postępowania cywilne, w tym postępowania o ochronę dóbr osobistych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, zwłaszcza generujących silne konflikty rodzinne o dzieci i o majątek. Reprezentuje Klientów obydwojga płci przed sądami rodzinnymi i opiekuńczymi a także w negocjacjach ugodowych. Prowadzi procesy rozwodowe oraz postępowania z zakresu alimentacji, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i podziału majątku. Prowadzi w imieniu Klientów różnorodne postępowania administracyjne oraz przed sądami administracyjnymi. Prowadzi również obrony w postępowaniach karnych. Jego nadrzędnym celem i dewizą zawodową jest zawsze rozwiązanie problemów Klienta.

Maciej Marek Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2005). Ukończył  także Niestacjonarne Studia Doktoranckie o Profilu Ekonomiczno-Społecznym w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010). Jest absolwentem Studium Prawa Rosyjskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2006). Ponadto w 2001 i w 2005 roku doskonalił język rosyjski w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. W 2002 r. odbył praktykę w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bejrucie (Liban).

Maciej Marek Kamiński był w okresie od 2006 do 2009 związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, w której odbył studencką praktykę zawodową, a następnie był zatrudniony na stanowisku prawnika praktykanta w zespole rozwiązywania sporów i arbitrażu, life science i postępowań regulacyjnych oraz własności intelektualnej. W okresie aplikacji adwokackiej, którą odbył pod patronatem adw. dr Marcina Radwan-Röhrenschefa w latach 2010-2013, był związany z kancelarią Röhrenschef, od 2011 na stanowisku młodszego prawnika,  gdzie zdobył doświadczenie z zakresu postępowania cywilnego, w tym w sprawach gospodarczych, uczestnicząc w prowadzeniu wielu sporów w imieniu przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Zdobył tam także doświadczenie z zakresu postępowań przed sądami administracyjnymi. Już jako adwokat, w latach 2013 - 2017, był związany z kancelarią adw. Ewy Milewskiej-Celińskiej, gdzie zdobył doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego.

Jest autorem licznych publikacji prasowych na temat postępowania cywilnego i samorządu adwokackiego. Zainteresowany historią Adwokatury, autor niektórych biogramów w Słowniku Biograficznym Adwokatów Polskich. Pasjonat kina, szachów i jazdy na rowerze.

Włada biegle językiem angielskim i językiem rosyjskim.

Tel.: +48 (22) 538 91 22                   Fax: +48 (22) 538 92 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Anna Dusza – aplikant adwokacki

Anna DuszaAnna Dusza z KML Legal współpracuje od 2017 r. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (2017 r.). Aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie rozpoczęła w 2018 r. Pracę magisterską pt.: ,,Przesłuchanie osoby z zaburzeniami psychicznymi w charakterze świadka w postępowaniu karnym” obroniła w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod patronatem dr hab. Ireneusza Nowikowskiego, prof. nadzw.