Konsensus przede wszystkim

Przejrzystość i racjonalność. Gdyż znamy wartość pieniądza. Nie wydasz więcej niż jest to absolutnie konieczne, gdyż i my nie lubimy wydawać pieniędzy w podobny sposób.

Zasadniczo, proponujemy trzy sposoby ustalenia wysokości honorarium, tj. w oparciu o:

1) czas pracy (uzgadniamy stawkę godzinową);

2) konkretny projekt (wynagrodzenie ryczałtowe);

3) stałą obsługę prawną (zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne, w ramach czterech pakietów cenowych: brązowego, srebrnego, złotego i platynowego).

Zakres zlecenia, termin jego wykonania, ustalimy oczywiście indywidualnie. Adekwatnie do Twoich potrzeb.