Rozwiązywanie Sporów i Arbitraż

  • KML LEGAL prowadzi praktykę rozwiązywania sporów sądowych we wszelkich aspektach związanych z działalnością naszych Klientów;
  • Zapewniamy wsparcie doświadczonych procesualistów, dla których rozwiązanie sporu z korzyścią dla Klienta na etapie przedprocesowym jest ważniejsze niż samo jego prowadzenie;
  • Nie rezygnujemy z możliwości polubownego zakończenia sporu, jeżeli dostrzegamy taką możliwość.

KML LEGAL zapewnia swoim Klientom efektywne doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów sądowych. Nasi prawnicy biorą udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi oraz sądami polubownymi. Skłaniamy się także ku wykorzystaniu instrumentów alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Prowadzimy wszelkiego rodzaju postępowania na gruncie relacji prywatnoprawnych, pomagamy naszym Klientom także tam, gdzie wchodzą oni w interakcję z organami państwa. Praktyka rozwiązywania sporów i arbitrażu kancelarii obejmuje wszelkie obszary aktywności naszych Klientów.

Co nas wyróżnia

Rozumiemy, jak ważne dla naszych Klientów mogą być skutki postępowania przed sądem państwowym bądź polubownym. Jesteśmy dla Nich dostępni gdziekolwiek i kiedykolwiek nas potrzebują. Ilekroć jest to możliwe, szukamy możliwości polubownego zakończenia sporu. Budujemy strategię postępowania w oparciu o czas i środki Klientów i dbamy o ich maksymalnie efektywne wykorzystanie. Kreujemy naszą markę poprzez powierzenie prowadzenia sporów prawnikom z doświadczeniem procesowym nabytym w warszawskich oddziałach międzynarodowych kancelarii prawnych przy okazji największych sporów sądowych  tej części Europy. Nie kreujemy natomiast fikcji, ponieważ Klient zawsze mierzy się z rzeczywistością.

Model działania

Unikamy rutyny i schematów. Zawsze jednak w relacjach z Klientami dbamy o następujące wartości.

  • Poza sporem, chcemy przede wszystkim zrozumieć biznes, jaki prowadzi nasz Klient, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla jego specyfiki.
  • Nie inicjujemy niepotrzebnych konfliktów, gdy nie mają one racjonalnego uzasadnienia.
  • Wybieramy dla Klienta optymalne rozwiązanie oraz odpowiednio dobieramy taktykę do okoliczności.
  • Ściśle przestrzegamy terminów i ustaleń dokonanych z Klientem.
  • Jesteśmy absolutnie transparentni.
  • Zawsze jesteśmy zorientowani przede wszystkim na sukces naszego Klienta.

Nasze cele

Chcemy tak utorować drogę Klienta by możliwie zawsze osiągał przewagę w sporze. Wiemy, że sama wygrana nie zawsze gwarantuje Jego zadowolenie. Dlatego zawsze jesteśmy o dwa kroki naprzód by brać pod uwagę sytuację po zakończeniu sporu.