Prawo Nieruchomości

Nasi prawnicy brali udział w największych transakcjach nieruchomościowych w Polsce. Posiadamy znaczące doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości, jak również na rzecz nabywców i stron umów najmu. Wiemy jak prowadzić postępowania administracyjne, warunkujące realizację inwestycji, a nadto spory sądowe w zakresie związanym z szeroko rozumianymi transakcjami z zakresu prawa nieruchomości. Prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe.  Znamy zasady finansowania przedsięwzięć budowlanych.

Zakres usług

W ramach obsługi transakcyjnej, wspieramy Klientów na następujących polach:

  • dokonujemy wstępnych badań stanu prawnego nieruchomości w zakresie ewentualnych wad co do jej tytułu prawnego (red flag);
  • wykonujemy pełne badanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych i budynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy dokumentacji i aktów administracyjnych oraz oceny ryzyka potencjalnych roszczeń osób trzecich;
  • dbamy o przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb dokonywanych przez dany podmiot inwestycji, a w szczególności: listów intencyjnych; przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży; umów rachunku powierniczego, umów najmu, umów leasingu zwrotnego w transakcjach sale and lease back, dokumentów przetargowych w ramach przetargów organizowanych przez właściwe organy państwowe lub samorządowe;
  • bierzemy udział w negocjacjach z właścicielami nieruchomości;
  • doradzamy przy opracowywaniu koncepcji nabycia nieruchomości w ramach transakcji „asset deal” oraz „share deal”;
  • prowadzimy obsługę prawną procesu budowlanego na każdym z jego etapów;

Dlaczego KML LEGAL

Ponieważ szybko reagujemy nie tylko na potrzeby Klienta, ale także rynku. Rozumiemy ten biznes i zawsze wybieramy dla Klienta najkorzystniejsze rozwiązanie. Szanujemy Jego czas i pieniądze i dlatego unikamy wikłania Go w niepotrzebne działania. Pozwalamy unikać ryzyk prawnych i handlowych. Dzięki zrozumieniu rynku i znajomości prawa tworzymy zespół, który rozumie wartości i interesy naszych Klientów. Portfolio naszych usług jest zawsze dopasowane do konkretnego przedsięwzięcia i potrzeb Klienta. Szczycimy się tym, że - oprócz doradztwa transakcyjnego - możemy pomóc w postępowaniach administracyjnych i pozytywnie zakończyć spór sądowy - tam, gdzie jest to konieczne.

Doświadczenie

Nasi prawnicy byli obecni przy realizacji największych i najbardziej prestiżowych inwestycji nieruchomościowych w kraju, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Brali udział w kompleksowej realizacji przedsięwzięć budowlanych na znaczną skalę. Wypracowywali niekonwencjonalne rozwiązania problemów gdy tego wymagała sytuacja. Pracowaliśmy zawsze z ciekawymi ludźmi, dla których inwestycje budowlane są nie tylko zajęciem, ale i pasją. Chcemy kontynuować ten trend.