Skuteczność i nowoczesność

KML LEGAL Szmid Sander Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. jest polską kancelarią prawniczą, która świadczy usługi w Polsce oraz za granicą.

Koncentrujemy się na doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Pomagamy naszym Klientom, w szczególności, w zakresie: prawa nieruchomości, procesowego, z uwzględnieniem arbitrażu oraz postępowań upadłościowych, prawa korporacyjnego i prawa pracy, prawa mediów i własności intelektualnej. 

Łączymy najlepsze zagraniczne doświadczenia, zaczerpnięte z międzynarodowych kancelarii prawniczych, ze znajomością lokalnych realiów istotnych dla interesów, prowadzonych przez naszych Klientów - także za granicą.

Cenimy czas i pieniądze naszych Klientów - optymalnie wykorzystujemy oba.

Szukamy skutecznych rozwiązań problemów, a nie szukamy usilnie nowych problemów.

Nie mówimy Klientowi tego co już wie. Zwracamy uwagę na to, co może być dla niego niewiadome.

Nie chcemy być tylko kolejną kancelarią prawną. I każdego dnia dokładamy starań by Klient doskonale to odczuwał.

PRAKTYKA

Prawo nieruchomości

Doradzamy we wszelkich aspektach transakcji nieruchomościowych.

Wspieramy Klientów w realizacji projektów na każdym z ich etapu.

Prowadzimy Klientów przez procedury udzielania zamówień publicznych na realizację projektów infrastrukturalnych.

Pomagamy zorganizować finansowanie projektów infrastrukturalnych.

Arbitraż, spory sądowe, prawo upadłościowe

Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, z uwzględnieniem postępowań egzekucyjnych i postępowań w przedmiocie uznawania orzeczeń sądów polubownych.

Doradzamy przy prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i naprawczych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych.

Prowadzimy mediacje.

Prawo korporacyjne

Pomagamy w tworzeniu, obsłudze, przekształceniach oraz likwidacji spółek.

Dbamy o bieżącą obsługę korporacyjną spółek.

Troszczymy się o prawidłowy przebieg wszelkich postępowań rejestrowych.

Zapewniamy wsparcie przy emisji papierów wartościowych spółek oraz wejściu spółek na giełdę.