We like to share our knowledge

Gdy firma wymusza kontrakt

Mec. Łukasz Wydra opublikował w „Rzeczpospolitej” z 5 listopada 2013 r. artykuł dotyczący kwestii związanych z narzucaniem klauzul umownych.


Gdy przedsiębiorca przenosi swoje prawa lub obowiązki umowne na inny podmiot

W „Rzeczpospolitej” z 6 marca 2013 r., ukazał się artykuł mec. Małgorzaty Sander i mec. Łukasza Wydry, partnerów KML LEGAL, dotyczący kwestii zmian podmiotowych w sytuacji konstrukcji prawnej cesji czy przejęcia długu.

Uwagi na temat powództwa członka organu spółki o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na jakie roszczenia deweloper powinien być przygotowany

25 lipca 2012 r., w dzienniku „Rzeczpospolita”, ukazał się artykuł mec. Łukasza Wydry, traktujący o  dochodzeniu roszczeń przez nabywców mieszkań, względem deweloperów.

Na co przedsiębiorca musi zwrócić uwagę, gdy rozpoczyna spór sądowy