Reforma arbitrażu: potrzebna czy nie

Mec. Łukasz Wydra, w „Rzeczpospolitej” z 8 lutego 2015 r. zastanawia się czy proponowane przez ustawodawcę zmiany kodeksu postępowania cywilnego w arbitrażu są uzasadnione.

Artykuł powstał w związku z refleksjami autora na temat różnych instytucji polskiego prawa arbitrażowego, które nasunęły się w ramach praktyki arbitrażowej KML LEGAL.