Jak rozwiązywać spory firm

W „Rzeczpospolitej” z 9 czerwca 2014 r. ukazał się artykuł mec. Łukasza Wydry w  przedmiocie wskazania przedsiębiorcom możliwości odwołania się do   alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Autor skupił się, przede wszystkim, na arbitrażu. Zwrócono również uwagę na atrakcyjność arbitrażu inwestycyjnego w  sporach przedsiębiorców z państwem.