Gdy firma wymusza kontrakt

Mec. Łukasz Wydra opublikował w „Rzeczpospolitej” z 5 listopada 2013 r. artykuł dotyczący kwestii związanych z narzucaniem klauzul umownych.

Publikacja dotyczy przede wszystkim relacji między przedsiębiorcami. Autor wskazał także jakie są instrumenty ochrony przed takimi niekorzystnymi praktykami.