Gdy przedsiębiorca przenosi swoje prawa lub obowiązki umowne na inny podmiot

W „Rzeczpospolitej” z 6 marca 2013 r., ukazał się artykuł mec. Małgorzaty Sander i mec. Łukasza Wydry, partnerów KML LEGAL, dotyczący kwestii zmian podmiotowych w sytuacji konstrukcji prawnej cesji czy przejęcia długu.

Artykuł porusza również wiele aspektów praktycznych, jakie mają związek z wykorzystaniem tych instytucji.