Uwagi na temat powództwa członka organu spółki o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W numerze 6/1012 'Przeglądu Sądowego' został opublikowany artykuł mec. Łukasza Wydry dotyczący min. charakteru, przesłanek materialnoprawnych, zakresu podmiotowego i innych aspektów powództwa z art. 271 KSH. Publikacja jest pierwszą próbą ujęcia poruszanej w artykule tematyki w sposób w miarę kompleksowy - tak, by bez większych wątpliwości można było zainicjować postępowanie sądowe i należycie je przeprowadzić.